Проектиране

Услуги - Проектиране и озеленяване

 

Проектирането е много важно преди започването на всяка една дейност, в това число и озеленяването. За да може зелената ви площ да придобие един естетически издържан и завършен вид трябва да се започне от проекта. Ландшафтният архитект (озеленителят) е специалистът, който може най-добре да свърши тази работа. Необходими са добри познания на растителността, да се знае всеки вид каква форма ще придобие след години, колко високо и широко става, дали търпи резитби и колко интензивни. Кои видове са подходящи за слънчеви, кои за сенчести места. Какъв цветен колорит могат да създадат с цветовете и листата си, а също и чрез красивите есенни багри.

Проектирането по част „Озеленяване и Паркоустройство” е неделима част от всеки инвестиционен проект. Преди подаване на документи за строително разрешение, трябва да има проект по Паркоустройство, който се съгласува в общините, а за Столична община проектите се подават в Дирекция „Зелена Система”. Съгласуването отнема 30 дни и се заплаща.Проектът задължително трябва да е придружен от виза за проектиране.

Проектът се състои от опорен план, идейно-дендрологичен проект, посадъчна схема, за по-големи проекти и трасировъчен чертеж. Обяснителна записка, Дендрологична ведомост, Рекапитулация на материалите.

Проектът трябва да е направен от ландшафтен архитект с Пълна или Ограничена Проектантска Правоспособност, да е член на камарата на Архитектите в България и да си е заплатил годишния членски внос.

Градински център „Божилови” може да ви предложи проектиране по част „Паркоустройство” и съгласуване в дирекция „Зелена Система”, както и проект за вашия двор или градина.

Начало


Градински център Божилови предлага проектиране, озеленяване, производство и продажба на декоративни растения, поддържане на обекти, поливни системи, затревяване, снегопочистване, коледни дръвчета.

Градински център Божилови предлага:

 • Продажба на декоративни растения за външно озеленяване, собствено производство и внос:

Градински център Божилови - гр. София, жк. Павлово, ул. Преки път 9, работно време: Неделя - Петък : 09:30 -18:00 часа, 

тел. 0896 885 916

Разсадник- с. Осетеново, обл. Стара Загора, общ. Павел Баня  (на 5км от Калофер, посока Казанлък),

тел. 0896 885 921

 

 • Проектиране и изпълнение на екстериорно озеленяване

Частни и обществени зелени площи, хотели, паркове, крайпътно озеленяване, новистрооящи се сгради, малки градини, междублокови пространства, балкони и всичко свързано с озеленяване на открито.

 • Поддръжка на зелени площи и обекти
 • Изграждане на автоматизирани поливни системи
 • Затревяване
 • Алпинеуми
 • Водни площи
 • Зелен паркинг с пластмасови паркингови елементи
 • Покривно озеленяване
 • Укрепване на скатове
 • Снегопочистване
 • Коледни дръвчета и украса
 • Доставка на растителност