Снегопочистване

Почистване на сняг от обществени пространства, алеи, дворни пространства, паркинги, площади и други. Обработване на площите със сол.