Озеленяване

Озеленяване

 

Първата стъпка при изграждането на една красива градина е оглед от специалист на обекта. Важно е да разберем вашите желания за зелената площ, да уточним каква сума сте преценили, че може да отделите. Ако няма опорен план, трябва да се заснеме обекта, преценява се има ли нужда от насипване на нова пръст.

Прави се проект и се изготвя оферта за изпълнението. След доуточняване на детайли по проекта и офертата се сключва договор за озеленяване.

 

Изграждане на тревни площи

Можем да ви предложим два варианта. Засяване със семена и полагане на чимове. С полагането на чимове получавате моментален ефект, но е по-скъп вариант. Със засяване на семена тревата става готова за първа коситба около един месец след затревяване.

 

Засаждане на растителност, аранжиране, живи плетове.

 

Изграждане на алпинеуми и скални кътове, плочопътеки на пясъчна основа и тревна фуга.

Изграждане на зелен паркинг от пластмасови паркингови елементи.

Укрепване на скатове.

Покривно озеленяване.