Услуги

Услуги

Услуги по проектиране, изграждане на поливни системи, озеленяване, поддръжка на обекти, продажба на растения, коледни дървета, снегопочистване, консултиране на място и доставка на растения.