Продажба на растения

Услуги - Продажба на растения

Градински център Божилови предлага за продажба многообразие от декоративни растения собствено производство и внос. 


Многообразие от декоративни растения

Иглолистни и широколистни дървета

Иглолистни и широколистни храсти

Градински цветя и треви

Рози и овощни дръвчета

Почвени и тревни смески