Phalaris arundinacea- Жълта тръстикова трева

Phalaris arundinacea- Жълта тръстикова трева

Произход:           Азия, Европа и Северна Америка.

Хабитус:              Височина 30-40 см., на ширина нараства доста чрез издънки и образува големи съобщества.

Листа:                   Зелени с бели ивици, които пролетно време се обагрят в бледо розово, формата е  линейно- ланцетна.

Цветове/Плодове:  Цъфти юни - август с рехави метлици.

Местообитание:   Невзискателна почва, но вирее много добре и бързо на влажно място.

Използване:         За масиви и места които е нужно да се покрият бързо с растителност, близо до езера, реки и водоеми.

Особености:        Растение за пълно слънце, но може и  частична сянка.