Sorbus aucuparia, Офика

Sorbus aucuparia, Офика

Произход:           Европа до Западна Азия и Сибир.

Хабитус:              Листопадно дърво с височина 10-12метра височина и 4-6 ширина. Често многостволно дърво, с разклонена корона.  Кореновата система достига до 2 метра дълбочина с недълбоки странични корени.

Листа:                   Текоперести до 20см дължина, зелени, 9-17 листчета, които са до 6см, удължено елипсовидни, остро назъбени. Великолепна жълто-оранжева есенна окраска

Цветове/Плодове:   Цветовете бели, събрани в метличести съцветия, Май-Юни. Плодовете почти сферични, оранжево червени. От Август до Октомври.

Местообитание: Пионерно растение, невзискателно към почви и климат. Приспособява се към околната среда. Издържа на калции, но предпочита не много кисела почва, издържа на застояла влага и кратко заливане.

Използване:         Паркове, пустощи, каменисти сипеи, може да се използва за защита от лавини, тъй като е устойчиво на снежни натрупвания. Много ефектно растение за градини и паркове, поради есенната окраска и красивите плодове. Добре е да се използва за смекчаване на еднообразни тъмни иглолистни дървета, а също така и на широколистни дървета с големи листа.

Особености:        В млада възраст предпочита сянка, а в зряла възраст слънчеви участъци.