Salix caprea, Козя върба, Ива, Ракита

Salix caprea, Козя върба, Ива, Ракита

Произход:           Европа до Североизточна Азия.

Хабитус:              Храст ил ниско дърво с височина от 3 до 8 метра.

Листа:                   Дълги 6-11см продълговато яйцевидни или широко яйцевидни, рядко закръглени, целокрайни или неравномерно вълновидни, отгоре тъмнозелени слабо лъскави, отдолу сиво зелени и матови.

Цветове/Плодове:   Реси с дължина 4-5см. Медоносно.

Местообитание: Пионерно растение, издържа както суха почва, така и наводнения, издържа и варовик.

Използване:         Укрепване на слабо развити почви, склонове, откоси, а също така и за живи стени.

Особености:        Salix caprea Pendula – плачеща върба. Слаб хабитус само 1-2метра височина, дъгообразно свеждащи се, гъсто покрити със сребърни пухчета клони. Силно декоративен храст използващ се за единично засаждане.