Robinia pseudoacacia Umbraculifera, Кълбовидна акация

Robinia pseudoacacia Umbraculifera, Кълбовидна акация

Произход:           Северна Америка и Мексико, създадена е формата през 1813г в Австрия.

Хабитус:              Листопадно дърво с изящни клони достигащо в зависимост от присадката 4 до 6 метра. Бавнорастящо дърво, което без резитби образува красива гъста корона. Кората е светлокафява без шипове, ядлива, трябва да се пази от животни.

Листа:                   Листата са текоперести, отгоре тъмнозелени, отдолу сиви. 

Цветове/Плодове:   Не образува цветове и плодове.

Местообитание: Издържа горещини и засушаване, приспособява се към почвите, предпочита сухи, песъкливи или песъкливо глинести, пропорционално богати на хранителни вещества, слънчеви местообитания.

Използване:         За улици и алеи, паркове градини, единично.

Особености:        Сортът обича калция.