Robinia pseudoacacia, Бяла акация, Салкъм

Robinia pseudoacacia, Бяла акация, Салкъм

Произход:           Източни Съединени щати.

Хабитус:              Листопадно дърво до 25 метра височина. Късно разлистващо се дърво с кафява кора, с дълбоки напуквания. Клонките без четинки с бодли и са разположени по два отстрани на листата.

Листа:                   Листата са текоперести, със 7 до 21 листчета, които са елипсовидни от 3-4см, отгоре тъмнозелени, отдолу сиви. 

Цветове/Плодове:   Цветовете са бели ароматни, събрани по-много в гроздове, съцветията са дълги до 20см. Плодовете са разпукливи бобове.

Местообитание: Устойчиво на промишлени замърсявания, превъзходно за укрепване на почвите, за сухи песъчливо каменисти почви, склонове, насипи, отвали. Издържа варовити почви.

Използване:         Красиво, често многостволно дърво за градини и паркове с привлекателна форма на короната.

Особености:        Светлолюбиви, ценно нектарно и медоносно растение.