Prunus serrulata Kanzan, Японска вишна Канзан

Prunus serrulata Kanzan, Японска вишна Канзан

Произход:           Китай, Япония

Хабитус:              Листопадно дърво, строго вертиклно, бързо растящо 7-10 метра височина и 5-8 ширина. Клоните са дъгообразни от горе на долу. Кората първоначално е червено кафява, а по-късно кафяво сива. Новите леторасли са жълтокафяви.

Листа:                   Листата са остро елипсовидни 8-12см дължина. Листата при разлистване са кафявочервени, а след това тъмнозелени. Есенната окраска е оранжевожълта.

Цветове/Плодове:   Цветовете са до 6см ширина, кичести, на снопчета от 2 до 5. Тъмнорозови. Обилноцъфтящи, цветните пъпки са почти червени. Украската на цветовете в период на цъфтеж не се изменя. Няма плодове.

Местообитание: Обича слънчеви или полусенчести местообитания, неутрална или много алкална свежа почва.

Използване:         Дърво с неголяма корона, за аелй, паркове. Придава цветен ефект. Солитер. Акцент.

Особености:        Много зимоустойчива растение. Най-разпространената в Европа декоративна вишна.