Liriodendron tulipifera, Лирово дърво

Liriodendron tulipifera, Лирово дърво

Произход:           Източни Северноамерикански щати.

Хабитус:              В Европа 25 метра височина. Право растящо, съвсем здраво и устойчиво на промишлени замърсявания дърво, с голяма корона.

Листа:                   Листата са разположени последователно, 4-6 делни, дълги 7-12см, голи, на върха широко вдлъбнати с лировидна форма. Златистожълта есенна окраска.

Цветове/Плодове:   Цветовете приличат на лале, 6 см ширина, жълто зелени от Mай до Юни. Плодът е сборен шишарковиден.

Местообитание: Изисква влажна и мощна почва.  

Използване:         Единични насаждения. Паркове и градини.

Особености:        Едно от най-красивите и интересни паркови дървета. При засаждане е необходимо да се обръща внимание на това, месестите корени да не са изсъхнали.