Juglans nigra, Черен Орех

Juglans nigra, Черен Орех

Произход:           Източна северна Америка

Хабитус:              Дърво с височина 25-40м с широка закръглена корона, със сравнително равномерна форма. Типична е кората с дълбоки нацепвания.  

Листа:                   Листа достигащи 50см дължина, състоящи се от 15-23 яйцевидни листенца.

Цветове/Плодове:   Кръгли жълтокафяви или зеленокафяви плодове, 4-5см в диаметър.

Местообитание: Добре дренирана, богата, алкална почва. Слънчеви или сенчести участъци.

Използване:         Величествено парково дърво. Задължително отделно растящо.

Особености:        Може да достигне 250 години. Образува най- плътната сянка.