Ilex aquifolium, Остролистен Джел

Ilex aquifolium, Остролистен Джел

Произход:           Европа до Западна Азия.

Хабитус:              10-12метра височина и 3-5м ширина, симетрично, пирамидално, бавнорастящо, не влияещо се от замърсяването вечнозелено дърво или голям храст. Поради размножаването със семена се срещат различни форми.

Листа:                   Редуващи, яйчевидни, ланцетни 3-8см дължина, груби, бодливи, неравномерно вълнисти, от горната страна лъскаво зелени, от долната страна светлозелени.

Цветове/Плодове:   Малки бели цветове, Май-Юни. Плодовете са ярко червени, дълго се задържат.

Местообитание: Хранителна умерено кисела, слабо алкална почва и участъци защитени от вятъра.

Използване:         Единично, групи, непроходими живи стени. Клонките се използват се за коледна украса.