Fraxinus ornus, Мъждрян

Fraxinus ornus, Мъждрян

Произход:           От Южна Европа до Западна Азия.

Хабитус:              От 8 до 15 метра височина, широко, право растящо, устойчиво на промишлени замърсявания дърво.

Листа:                   Листата са текоперести, с 5-9 продълговато яйцевидни до овални листчета, ситно назъбени. Листата лятото са тъмнозелени, а есента са златисто жълти.

Цветове/Плодове:   От Май до Юни се появяват бели ароматни съцветия. 10см дължина и ширина.

Местообитание: Предпочита сухи карбонатни почви, слънчеви места.

Използване:         Подходящ за тесни улици и алеи.

Особености:        Сиви или светлокафяви зимуващи пъпки.