Fraxinus excelsior, Планински (обикновен) Ясен

Fraxinus excelsior, Планински (обикновен) Ясен

Произход:           Европа и Мала Азия.

Хабитус:              Голямо бързорастящо дърво, с рядка корона, достига 40 метра височина. Устойчив на ветрове.

Листа:                   Тъмно зелени листа, 10-40см дължина, състоящи се от 9 до 13 удължени, приседнали и назъбени. Жълта есенна украска.

Цветове/Плодове:   Цветовете са в метличести съцветия. Плодът е крилатка с плоско орехче.

Местообитание: Богати на хранителни вещества и влажни почви, но не издържа на застояла влага.

Използване:         Бързо растящо парково дърво.  Подходящ за укрепване на брегове на реки.

Особености:        Черни зимуващи пъпки. Съществува и плачеща форма, която е не голямо дърво до 8метра височина и 4метра ширина, с чадъровидна корона.