Fraxinus americana, Американски (бял) Ясен

Fraxinus americana, Американски (бял) Ясен

Произход:           Източни и Централни Американски щати.

Хабитус:              Голямо бързорастящо парково дърво, в Европа достига 15-20метра. Образува закръглена или яйцевидна корона.

Листа:                   Тъмно зелени листа, 10-40см дължина, състоящи се от 5 до 9 елипсовидни листенца с дължина 6см. Жълта или пурпурна есенна украска.

Цветове/Плодове:  

Местообитание: Богати на хранителни вещества и влажни почви.

Използване:         Бързо растящо парково дърво. 

Особености:        Светли зимуващи пъпки. Разлиства се късно.