Cotinus coggygria Royal Purple, Червевнолистна смрадлика

Cotinus coggygria Royal Purple, Червевнолистна смрадлика

Произход:           Култивар

Хабитус:              Достига 2-3 метра височина. Една от най-добрите червенолистни форми. Невзискателно растение.

Листа:                   Наситен червен цвят, закръглени и лъскави листа.

Цветове/Плодове:   Червени метлици, приличащи на пухове.

Местообитание: Предпочита суха карбонатна почва, в топли слънчеви места.

Използване:         Градини и паркове, единично и групи.