Corylus avellana, Обикновена леска, Лешник

Corylus avellana, Обикновена леска, Лешник

Произход:           Разпространен почти в цяла Европа.

Хабитус:              Достига 5-7метра височина.

Листа:                   Закръглени, назъбени. Тъмнозелени.

Цветове/Плодове:   Ресите се появяват много рано, преди разлистването. Медоносно растение.

Местообитание: Не обича бедни песъчливи почви.

Използване:         Чудесно растение за укрепване на почвата благодарение на разстланата си коренова система. Подходящ е за полезащитни лесопояси.          

Особености:        Устойчиво е на замърсяване, сенкоиздръжливо, ветроустойчиво.