Catalpa bignonioides Nana, Кълбовидна топчеста Каталпа

Catalpa bignonioides Nana, Кълбовидна топчеста Каталпа

Произход:           Франция около 1850г.

Хабитус:              Дърво с неголяма корона, изключително бавно растящо, късно разлистващо се, което без резитби образува гъста кръгла корона. Ширина на короната 3-4метра. Височина 4-7 метра. В зряла възраст често ширината е два пъти по-голяма от височината.

Листа:                   Противоположни, триъгълно яйцевидни, по-малки от на об. каталпа 10-15 см дължина. Светложълта есенна украска.

Цветове/Плодове:   Цветовете са жълтозелени, но както и плодове се срещат рядко.

Местообитание: Не се влияе от замърсената околна среда атмосфера, богата почва, слънчеви или полусенчести места защитени от вятъра. Добре издържа на сухи почви и на горещия градски въздух.

Използване:         Ценно дърво за засаждане на улици, градини.

Особености:        Мощна коренова система.