Castanea sativa, Обикновен ядлив кестен

Castanea sativa, Обикновен ядлив кестен

Произход:           Южна Европа и Западна Азия.

Хабитус:              Сенкоиздръжливо, достига 20-25метра височина с мощна разклонена корона.

Листа:                   Лъскави, зелени листа, до 20см дължина, назъбени. Есенната украска е жълта или кафява.

Цветове/Плодове:   Зелено белите цветове на мъжкия тип се появяват от Юни до Юли.

Местообитание: Предпочитат почви без варовик и топли и заветни места.

Използване:         Паркове, единично и групи.

Особености:        Издържа на много сухи участъци.