Carpinus betulus, Обикновен Габър

Carpinus betulus, Обикновен Габър

Произход:           Цяла Европа до Персия

Хабитус:              Достига 15-20м височина и 7-12м ширина. Широко,право растящо, сенкоиздръжливо и студоустойчиво дърво с разклонени спускащи се до земята клони.

Листа:                   Редуващи се елипсовидни или продълговато елипсовидни. 5-10дължина и 3-6 ширина. Светлозелени, есенната украска е ярко златисто жълта.

Цветове/Плодове:   Еднодомно растение, плодовете са неголеми орехчета на крилатки.

Местообитание: Предпочита свежи почви, подходящи са дълбоки песъкливи хумусни и глинести почви. Издържа на горещини. Листата съществено подобряват почвата.

Използване:         Много подходящ вид за живи стени и огради. Не е подходящ за горещи и сухи южни склонове. Солитер и групи в паркове и големи градини. За озеленяване на пътища.

Особености:        Търпи всякакви резитби. Издържа високи подпочвени води и не дълги наводнения. Но не застояла влага.