Betula pendula, Бяла бреза

Betula pendula, Бяла бреза

Произход:           Европа и Азия

Хабитус:              20-25 метра височина, 7-9 метра ширина. Бързо растящо дърво с неравномерна корона, бяла кора на ствола, която почернява и се лющи. Главните клони се разклоняват живописно. Страничните клони, често са спускащи се, а на по-старите дървета е по-силно изразено. Младите леторасли са сиви или черно кафяви, покрити с много брадавични смолисти жлези.

Листа:                   Листата са редуващи се ромбовидни или триъгълни, 3-7 см дълги, силно нарязани, светлозелени. Ранно се разлистват и дълго не упадат. Есенната украска е оранжевожълта.

Цветове/Плодове:   Цветовете са жълтозелени до 5см дължина, през Март-Април.

Местообитание: Нечувствителна към почви и климат. Предпочита слънчеви места.

Използване:         Много подходяща за пионерен вид, за слабо развити почви, за бреговете на реки, полезащитни пояси, ценно дърво за улични насаждения.

Особености:        Резитби се правят по време на вегетацията.  Кореновата система е с недълбоки, странични корени. Издържа на засушаване и вятър, устойчива на замърсен въздух.