Aesculus hippocastanum, Конски кестен

Aesculus hippocastanum, Конски кестен

Произход:           Балканите

Хабитус:              Достига 20-30 метра височина и 15-20метра ширина. Бързорастящо, зимоустойчиво, издържа на сянка и дава сянка. Обичащо влагата парково дърво.

Листа:                   Противоположни, много големи до 25 см дълги 5-7 делни, тъмнозелени, Есенно време ярко жълти или кафяви.

Цветове/Плодове:   Бели цветове с жълто червени петна. Май. Вертикални съцветия, 20-30см дълги. Меденосно. Плодовете са големи и бодливи с едно до две лъскави кафяви семена.

Местообитание: Предпочита влажна богата на хранителни вещества почва.

Използване:         Ценно дърво за укрепване, за паркове, алеи, големи градини.

Особености:        Чуствителен е към силно уплътнен горен почвен слой и на засоляване. Придобива пълната си красота на короната при свободен разтеж.