Aesculus carnea, Червен конски кестен

Aesculus carnea, Червен конски кестен

Произход:           Европа, Азия, Америка

Хабитус:              Достига 12-15метра височина и 8-12метра ширина. Благодарение на гъстата си корона се използва за парково дърво за сянка.

Листа:                   Противоположни, 8-10 см дълги 5 делни, тъмнозелени, слабо лъскави и гладки. Жълтокафява есенна украска.

Цветове/Плодове:   Светлочервени цветове. Май. Цъфти след 10 годишна възраст. Връзва малко плодове. Почти без шипове.

Местообитание: Предпочита богата на хранителни вещества, песъклива не много глинеста почва.

Използване:         За паркове и алеи, единично и групи.

Особености:        Дълбока, разтлана коренова система. Не се влияе от замърсена околна среда и градски климат. Но е чуствителен към силно уплътнен горен почвен слой. Издържа на временни засушавания.