Acer platanoides Royal Red, Червенолистен шестил

Acer platanoides Royal Red, Червенолистен шестил

Произход:           САЩ

Хабитус:              Червенолистен сорт, с добър прираст, дърво от средна величина, с широка конусообразна, неравномерна корона. Расте по бавно от зеленолистните форми. До 12 метра височина.

Листа:                   5 делни до 18см. По светло червени.

Цветове/Плодове:   Цъфти преди разлистване.

Местообитание: Без особени изисквания, расте на всякакви рохки почви богати на хранителни вещества.

Използване:         За алейни и улични насаждения. Открити площи, единично и групи.

Особености:        Зимоустойчив