Acer platanoides, Платанолистен явор, Шестил

Acer platanoides, Платанолистен явор, Шестил

Произход:           От Европа до Кавказ

Хабитус:              Достига 20-30 метра височина, а на открити места 15-20метра ширина.  Кръгла, гъста корона.

Листа:                   Противоположни до 20см ширина с 5-7 дяла. Назъбени, с млечен сок. Зимуващите пъпки са червени, до виолетови. Есенната окраска е жълта, а понякога червеникава

Цветове/Плодове:   Жълтеникавите цветове по време на разлистване, кафяви плодове с крилатки разположени под тъп ъгъл.

Местообитание: Без особени изисквания, расте на всякакви рохки почви богати на хранителни вещества.

Използване:         За улични и паркови насаждения. Склонове, високи брегове и полезащитни пояси.

Особености:        Бързорастящ и устойчив на градски замърсявания. Обича топли, слънчеви или полусенчести участъци. Зимо и ветро устойчив. Листата подобряват почвата и е с дълбоки корени.