Acer palmatum Dissectum Atropurpureum, Червен Японски клен с разсечени листа

Acer palmatum Dissectum Atropurpureum, Червен Японски клен с разсечени листа

Произход:           Култивар

Хабитус:              Расте много бавно, почти приземен, полукълбовиден. Достига 2 метра височина и повече ширина.

Листа:                   5-7 делни листа, разделени почти до основата, с назъбени и много тесни дялове. Интензивната червена украска се засилва и става огненочервена.

Местообитание: Защитени места и обработени слабо кисели почви.

Използване:         За градини и паркове. Единично и групи. Много подходящо за Алпинеуми. Бонсай на открито.

Особености:        Слънчеви места, зимоустойчиво растение.