Acer palmatum Atropurpureum , Червенолистен Японски клен

Acer palmatum Atropurpureum , Червенолистен Японски клен

Произход:           Япония

Хабитус:              3 до 5 метра височина.  Дървовиден храст от средна величина.

Листа:                   Декоративни дълбоко нарязани 5 делни листа. Тъмночервени.

Местообитание: Защитени места и обработени слабо кисели почви.

Използване:         За градини и паркове. Единично и групи. Алпинеуми.

Особености:        Слънчеви места, зимоустойчиво растение.