Acer palmatum, Разсеченолистен Японски клен

Acer palmatum, Разсеченолистен Японски клен

Произход:           Япония и Корея

Хабитус:              В Европа достига до 8 метра височина.   

Листа:                 Светлозелени от 5 до 11 дяла. Червеникава есенна украска.

Цветове/Плодове:   Пурпурни цветове, юни-юли. Плодовете са с крилатки разположени под тъп ъгъл, Септември.

Местообитание:  Най-добре расте на слабо кисели почви.

Използване:       За градини и паркове. Единично и групи. Алпинеуми. Бонсай на открито.

Особености:       Слънчеви до полусенчести места, зимоустойчиво растение.