Acer negundo Flamingo, Пъстролистен ясенолистен клен

Acer negundo Flamingo, Пъстролистен ясенолистен клен

Произход:           култивар

Хабитус:              Средно растящо дърво или мощен храст с не голяма корона 5-7метра височина и 4-6 метра ширина.  

Листа:                   Сребристо сиви листа с розови или бели мраморни рисунки.

Цветове/Плодове:  

Местообитание: Най-добре расте на слабо кисели почви.

Използване:         За градини и паркове. Единично и групи.

Особености:        Издържа на засушаване. Кората на младите клонки има светлозелен цвят и е покрит с гълъбово лъскав налеп.