Acer ginnala /Acer tataricum, Триделен, Татарски клен, Мекиш

Acer ginnala /Acer tataricum, Триделен, Татарски клен, Мекиш

Произход:           Китай, Япония

Хабитус:              Достига 7 метра височина. Понякога е дървовиден храст.

Листа:                  Триделни листа. Есенната украска е ярко червена.

Цветове/Плодове: Цъфти в края на май след разлистване, жълто бели цветове. Ароматни цветове. Плодовете ярко червени, август-септември.

Местообитание: Невзискателно към почва.

Използване:        Полезащитен пояс. Единично.

Особености:        Не се влияе от замърсявания. Силно зимоустойчиво растение.