Acer campestre, Полски клен

Acer campestre, Полски клен

Произход:           Европа, Западна Азия

Хабитус:              10-15метра височина, 5-10метра ширина. Много гъста, не много равномерна корона. 

Листа:                   Противоположни с 3-5 дяла, закръглени краища. 5-8см дължина и 5-10см ширина. Тъмнозелени с млечен сок. Красива жълта или оранжева окраска, възможно е и с червеникав отенък.

Цветове/Плодове:   Жълто зелени цветове по време на разлистването. Кафяви плодове с хоризонтално разположени крилатки.

Местообитание: Невзискателно почва, но избягва участъци със застояла влага.

Използване:         За укрепване на корита на реки. Живи огради, полезащитен пояс. Улични насаждения и алеи.

Особености:        Не се влияе от замърсявания. Сенко издръжливо. Силно зимоустойчиво растение. Издържа резитби. Издържа на засушаване.