Thuja orientalis, Източна туя

Thuja orientalis, Източна туя

Произход: Северен Китай и Корея, култивира се в Япония.

Хабитус:    Дърво с височина около 10 метра с разклонения често от основаата, при което се образуват по няколко стъбла. Короната е ширококонусовидна или яйцевидна, понякога неправилна (особено в зряла възраст). Младите лконки са плоски, разклоняващи се в една вертикална равнина, поради коетопри младите растения короната е изградена от система плоскости, радиално излизащи от централната ос.      

Листа: Люсповидни разположени срещуположно.                 

Цветове/Плодове: Миниатюрни шишарки- 10- 15 мм, преди узряване са месести, синкавозелении покрити с восъчен налеп.

Местообитание: Всякакъв вид почви,но най- добре плодородни, леки и свежи. Понася добре засучаване, полусянка и ниските температури.

Използване: За живи плетове, и за групи.

Особености: Има много декоративни форми. Много издръжлив вид.