Thuja orientalis Pyramidalis Aurea, Пирамидална златиста туя

Thuja orientalis Pyramidalis Aurea, Пирамидална златиста туя

Произход:           

Хабитус:              

Листа:                   

Цветове/Плодове:   

Местообитание: 

Използване: 

Особености: