Thuja occidentalis Holmstrup, Конусообразна туя форма Холмстръп

Thuja occidentalis Holmstrup, Конусообразна туя форма Холмстръп

Произход:           Култивар.

Хабитус:              Закръглен, пирамидален хабитус. Бавнорастяща с яркозелени листа и вертикални клони растящи на гъсти слоеве.

Листа:                  Зелени, зимата кафяво зелени.

Местообитание: Невзискателно.

Използване:         За бавно растящи живи огради, солитер, групи.

Особености:        Зимоустойчиво.