Taxus media Hicksii, Tис

Taxus media Hicksii, Tис

Произход:           Kултивар.

Хабитус:              Тясна, право растяща колоновидна форма 3-5м височина с растящи към върха клони.

Листа:                  Тъмнозелени иглички 2- 3см дължина. Вечнозелено.

Плодове:              Много декоративен с многочислени червени плодове.

Местообитание: Всякакви обработени почви, богати на хранителни вещества.

(Почви)

Използване:         Ценно растение за солитер, неголеми групи в градини и паркове

(Предназначение)            

Особености:        Изключително зимоустойчиво.