Pinus nigra, Черен бор

Pinus nigra, Черен бор

Произход:           Южна Европа, на север до Австрияи до Южните Карпати, на изток ареалът му обхваща Мала Азия и Крим. У нас той расте в Пирин, по южните склонове на Рила, Осоговска планина, Славянка и главно в западните Родопи. От 400 до 1500м. надморска височина.

Хабитус:              Много бързо растящ с гъсто покрити до земята клони 20-30метра височина и 8-10метра ширина. Короната първоначално е конусообразна, а после става плоска.  Мощен дълбок главен корен. В старостта декоративна белеща се кора.

Листа:                  8-16см събрани по две в снопче. Твърди и бодливи.

Плодове:              5-9см дълги, светлокафяви и пролетно време опадат.

Местообитание: Добре расте на бедни, сухи и карбонатни почви.

Използване:         Градини, паркове, свободна борова гора.  Само свободно растящите екземпляри разкриват напълно своята красота

Особености:        Търпи резитби, силно зимоустойчиво. Много ветроустойчив и силно устойчив на промишлени замърсявания. Не се чуства добре на сянка. Издържа на градски климат, жега и засушавания. Силно декоративно само в млада възраст.