Picea abies Nidiformis, Гнездовиден смърч

Picea abies Nidiformis, Гнездовиден смърч

Произход:           Култивар

Хабитус:              плоска или не много вдлъбната във вид на гнездо форма до 1м височина. Няма централен растеж.

Листа:                  сиво-зелени иглички до 10мм дължина.

Местообитание: Обработена, некарбонатна почва.

Използване:         Подходящ за алпинеуми, могили и бордюри.

Особености:        изключително устойчиво на замърсяване.