Picea abies Inversa, Пачещ смърч

Picea abies Inversa, Пачещ смърч

Произход:           Култивар

Хабитус:              Единствената в своя род с плачеща форма. Достига 12метра височина. Преди всичко тесен колоновиден хабитус. Клонките се свеждат вертикално и са плътно приближаващи се към ствола.

Листа:                  Игличките растат в кръг на клонките.

Местообитание: Обработена, слабо кисело почва.

Използване:         Солитер.

Особености:        Най-добре е да се засажда на свободни места.