Picea abies Echiniformis, Джуджест смърч

Picea abies Echiniformis, Джуджест смърч

Произход:           Култивар

Хабитус:              Изключително декоративен до 60см височина. Джуджеста кръгла форма.

Листа:                  Игличките растат в кръг на клонките.

Местообитание: Обработена, некарбонатна почва.

Използване:         Подходящ за алпинеуми, могили.

Особености:        Много красива джуджеста форма.