Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris'- Лъжекипарис “Колумнарис”

Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris'- Лъжекипарис “Колумнарис”

Произход:            Култивар

Хабитус:              Достига 5-10м височина. Тесен колоновиден хабитус и много прави и тънки клони.

Листа:                  От горната страна са тъмнозелени, а от долната синьозелени.

Плодове:              Малки шишарки, без декоративен ефект.

Местообитание:    Обработени, култивирани почви.

(Почви)

Използване:         Подходящ за живи огради, единично засаждане и групи в градини и паркове.

(Предназначение)            

Особености:        Съвсем зимоустойчиво растение, издържа на полусянка.