Larix decidua, Европeйска лиственица

Cedrus atlantica- Атласки кедър

Произход:           Централна европа

Хабитус:              Достига 35 метра височина, изключително светлолюбиво със строен конусообразен хабитус и прав ствол. Клоните са почти хоризонтални с устремени към върха краища.  В млада възраст расте много бързо.

Листа:                  Светлозелени иглички по 30-40 в снопче. Златисто-жълта есенна украска, опадливи листа

Местообитание: Предпочита мощни почви.

Използване:         Солитер и изящно изрязани живи стени, които са неповторимо красиви особено по време на разлистването.

Особености:        издържа засушаване, силно зимоустойчиво, устойчива на промишлено замърсяване. За добро развитие предпочита свободни пространства. Не понасят преовлажняване. Листопадно.