Juniperus sabina, Стелеща хвойна

Juniperus sabina, Стелеща хвойна

Произход:           Култивар

Хабитус:              Стелеща форма с разпръснати клони, достига 50см височина и 2 метра в ширина.

Листа:                  Синьозелени иглички.

Местообитание: Невзискателен.

Използване:         За единични и групови насаждения, хълмове.

Особености:        Устойчива на промишлени замърсявания, силно зимоустойчиво, ярко слънце.