Pinus strobus- Веймутов бор

Pinus strobus- Веймутов бор

Произход: Произхожда от Атлантическа Северна Америка.

Хабитус: Представлява високо дърво с пирамидална корона в млада възраст. Младата кора е гладка и сивозелена, а по-късно потъмнява и се напуква надлъжно люспесто. Достига височина до 50 м и диаметър на ствола до 1,50м. Вечнозелено дърво, красива корона, нежни повиснали иглици. Ветроустойчиво с хоризонтални клони. Бързорастящ.

Листа: Иглиците са сивозелени, меки, тънки, дълги до 10см, събрани по 5 в брахибласт.

Плодове: Шишарките са цилиндрични, дълги до 15 см. След узряването на семената, шишарковите люспи се разтварят.

Местообитание: Издържа на студ до - 42 гр.С. Развива мощна коренова система.Чувствителен е към сухостта на въздуха и почвата. Не понася варовик в почвата и промишлено атмосферно замърсяване. Най-добре се развива върху свежа, плодородна глинеста почва. Един от малкото борове които издържат засенчване. Може с успех да се отглежда и върху бедна песъчлива почва, стига да е достатъчно влажна.

Използване: Използва се като горскостопанско и като парково дърво. Сади се единично, в групи, в чисти или смесени насаждения.

Особености: Това е един от най- бързорастящите иглолистни видове, даващ до 1м прираст в годината и е силно ветроустойчиво. Много усточив вид.