Picea pungens 'Glauca'- Сребрист смърч

Произход: Северна Америка

Хабитус: Достига до 50 м. височина и има конусовидна корона с етажен строеж. Кората е сиво кафява, а на по–старите дървета силно се напуква и потъмнява.

Листа: Листата са дълги 2 – 3 см. и твърди с бодлив край и с почти квадратно напречно сечение, те са разперени във всички посоки по клонките.  Покрити са със сребрист восъчен налеп, който при различните форми и в зависимост от условията променя наситеността си.

Плодове: Шишарките са дълги 5 – 10 см. и са цилиндрични и светлокафяви.

Местообитание: Издръжлив е както и на високите летни и ниските зимни температури, така и на сухостта и замърсеността на въздуха. Той е силно светлолюбив вид и изисква свежи почви.

Използване: За озеленяването на градини и дворове е високо ценен заради сребристия му цвят и многобройните декоративни форми, които има над 40. Ценни са, както формите със сребристобяла корона, така и синкаво зелените форми на листата. Срещат се плачещи, криво расли и ниско расли форми. Сребристия смърч служи често за акцент, украсяване на входове, алеи, за живи стени и дървесно храстови групи. Цени се за високата му фитонцидна активност. Често се използва за озеленяване на промишлени и градски зони със замърсен въздух.

Особености: Често се използва за озеленяване на промишлени и градски зони със замърсен въздух.