Pinus wallichiana- Хималайски бор

Pinus wallichiana- Хималайски бор

Произход:           Хималаи.

Хабитус:              В Европа достига до 25 метра височина. Широка пирамидална корона и хоризонтално разпрострени клони.

Листа:                  Меки, синьо зелени иглички от 10 до 18 см. дължина.

Плодове:              Големи цилиндрични шишарки достигащи 15-25 см. дължина, 3-5 см. ширина, силно декоративни.

Местообитание:  Карбонатни почви, чувствителен към влага.

Използване:         Солитер и в групи.

Особености:        Интересно, бързорастящо, отделно стоящо дърво, за добро развитие е необходима свободна площ. Само тогава клоните растат гъсто до земята. Нуждае се от лека защита от ветрове в млада възраст.