ароматна част от растението
Abies in species and cultivars листа
Cedrus in species and cultivars листа
Chamaecyparis in species and cultivars листа
Juniperus in species and cultivars плодове
Pinus in species and cultivars листа
Pseudotsuga in species and cultivars листа
Thuja in species and cultivars листа