ароматна част от растението
Artemisia abrotanum
листа
Berberis in species and cultivars Силно ароматни цветове
Buddleja alternifolia
Силно ароматни цветове

davidii-hybrids and cultivars Силно ароматни цветове
Buxus sempervirens and cultivars цветове, листа, силно ароматни
Caryopteris x clandoniensis and cultivars цветове, листа
Castanea sativa
цветове, силно ароматни
Chaenomeles in species and cultivars плодове
Corylopsis in species
цветове
Crataegus in species and cultivars Силно ароматни цветове
Cydonia oblonga and cultivars плодове
Cytisus x praecox and cultivars Силно ароматни цветове
Eleagnus in species
цветове
Fraxinus ornus
цветове
Hamamelis in species and cultivars цветове
Hydrangea paniculata „Kyushu“ цветове
Juglans in species and cultivars листа, плодове
Lavandula angustifolia and cultivars цветове, листа
Lonicera maackii
цветове
Magnolia in many species and cultivars цветове
Mahonia aquifolium and cultivars цветове
Malus in many species and cultivars цветове
Osmanthus in species and cultivars цветове
Paeonia in species and cultivars цветове
Perovskia in species and cultivars цветове, листа
Philadelphus in many species and cultivars цветове
Prunus padus
цветове, кора, понякога неприятни

serrulata some cultivars цветове
Rhododendron in species and cultivars цветове
Ribes aureum
цветове, листа

nigrum
листа

sanguineum
листа, цветове
Robinia pseudoacacia in many cultivars цветове
Rosa in species and cultivars цветове
Rosmarinus officinalis
листа
Salix caprea
цветове
Sambucus nigra
цветове,листа
Santolina in species and cultivars листа
Skimia japonica and cultivars цветове
Spiraea x arguta
цветове
Staphylea colchica
цветове
Syringa in species and cultivars цветове
Tilia in species and cultivars цветове
Viburnum x bodnantense
цветове

x burkwoodii
цветове

carlesii
цветове

farreri
цветове