Джуджести храсти до 0,50м., иглолистни

 
Abies koreana dwarf cultivars
Chamaecyparis obtusa „Coralliformis“
Juniperus communis „Hornibrookii“


„Nana Aurea“


„Repanda“

horizontalis cultivars

procumbens „Nana“

sabina „Rockery Gem“

squamata „Blue Carpet“
Microbiota decussata
Picea abies „Echiniformis“


„Little Gem“

mariana „Nana“
Pinus mugo „Mini Mops“

Заб.: Не всички от избpоените pастения може да намеpите пpи нас. Вижте ценоpазпис